• NewOrigin
  • Môj profil
  • je prázdny
   za 0.00 €
  Smart hodinky a príslušenstvo k mobilom-1mobil.sk

  Obchodné podmienky

  • Pridané: 11.06.2021   |   42 čítaní / zobrazení

  Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

  1. Základné údaje

  Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu v zmysle zákona o elektronickom obchode a obchodného zákonníka je spoločnosť: 

  ONE TIME, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie  1678/58,

  026 01 Dolný Kubín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76319/L (ďalej len „predávajúci“).

  Identifikačné, kontaktné údaje a adresa pre uplatnenie reklamácie:

  ONE TIME, s. r. o.

  Hviezdoslavovo námestie 1678/58

  026 01  Dolný Kubín

  IČO: 53 506 154

  DIČ: 2121398433

  e–mail : obchod@1mobil.sk

  Tel. : +421 908 233 922

  Bankové údaje:
  Názov účtu: ONE TIME, s.r.o.
  IBAN: SK6483300000002401923999
  Fio banka, a.s.
  Swift: FIOZSKBA

  Informácie o orgáne dozoru :

  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
  fax č. 041/763 21 39

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim resp. návštevníkom  internetového obchodu (e-shopu), ktorý prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril objednávku. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb od predávajúceho. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu, ako aj telefonickú komunikáciu.


  2. Objednávka tovaru

  Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre správne vybavenie objednávky je nutné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo službu.

  Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s uvedenou cenou za objednaný tovar alebo službu, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením odoslania tovaru .

  Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 

  Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

  Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr., že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. 

  Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, predávajúci je mu povinný tento preddavok vrátiť v lehote do 14 dní.

  Zrušiť objednávku bez vzniknutia nákladov na doručenie je možné až do doby, kým nebude zaslaný email „Objednávka bola odoslaná“.

  3. Prevod vlastníckeho práva

  Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny zo strany kupujúceho za predmet kúpnej zmluvy.

  Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim.

  4. Platobné podmienky

  Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi resp. zásielkovni pri preberaní tovaru)
  2. platba on-line prostredníctvom platobnej brány 
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Podmienkou realizácie takto zaplatenej objednávky je pripísanie platby  na predajcov účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že platba v tomto termíne nebude pripísaná na tento účet, bude predajca považovať objednávku za zrušenú.

  5. Cena tovaru

  Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

  Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

  6. Dodacie podmienky

  Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Došlé objednávky počas pracovných dní do 13.00 hod. odosielame zvyčajne v ten istý deň. Objednávky došlé počas víkendu a v čase štátnych sviatkov, resp. pracovného voľna spracúvame v najbližší pracovný deň. 

  Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je dostupný kupujúcemu okamžite a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak s tým, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

  Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné potrebné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar doručený.

  Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  1. zasielacej služby
  2. kuriérskej spoločnosti

  Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku objednaného tovaru sa účtuje vo výške obvyklej v Slovenskej republike pre dohodnutý spôsob dodávky (zásielkovou službou, kuriérom a pod.).

  Tovar je doručovaný v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 18:00 hod. a čas doručenia určuje kuriérska spoločnosť resp. zasielacia služba. Pri preberaní tovaru Vám kuriérska spoločnosť vydá potvrdenie o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení v prípade platby na dobierku.

  Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar . Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

  Odmietnutie prevzatia odoslanej zásielky alebo nevyzdvihnutie zásielky neznamená zrušenie objednávky a nerovná sa 14-dennému právu na odstúpenie.

  Pri určovaní výšky náhrady škody berie predávajúci do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti.

  6.1. Zásielkovňa

  Doručenie na Vami zvolené výdajné miesto trvá 2-3 pracovné dni. Po doručení zásielky na Vami zvolené výdajné miesto Vám pošleme SMS a e-mail s heslom.

  Od tejto chvíle si ju môžete kedykoľvek do 7 dní vyzdvihnúť.
  Zásielkovňa zákaznícky servis: +421 221 201 135, email: info@zasielkovna.sk

  6.2. Kuriérska spoločnosť GLS

  Doručenie trvá obvykle do 1-2 dní. V aktuálny deň doručenia Vás bude kontaktovať vodič, ktorý Vám vezie tovar, polhodinu až hodinu pred doručením. Ak nebudete zastihnutý, špedičná firma Vám balík uloží v depe a môžete ich sami telefonicky kontaktovať, alebo tak urobí priamo špedičná služba a dohodnete si nový termín dodania. Poprípade si môžete vyzdvihnúť zásielku osobne, ak je to pre vás výhodné v príslušnom regionálnom depe (po telefonickom dohovore).
  GLS zákaznícky servis: +421 45 52 42 500 alebo 18 585

  6.3. Cenník doručenia

  Cena za doručenie tovaru bude uvedená pri uzavretí objednávky.

  7. Reklamačné podmienky

  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

  V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

  Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

  Kupujúci je u predávajúceho povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne, t.z. hneď po zistení vady na zakúpenom tovare.

  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

   1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
   3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
   4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
   5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, alebo akýmkoľvek iným porušením záručných podmienok.

  Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo len jeho častí) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

   K tovaru je potrebné pribaliť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a tiež popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). 

  Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Keď sa predávajúci dohodne s kupujúcim na spôsobe vybavenia reklamácie, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a v tom prípade mu bude vrátená plná suma za tovar alebo má nárok na výmenu za nový tovar.

  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, k spokojnosti zákazníka a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) o výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), alebo zľavu z ceny.
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, pretože tovar sa pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

  8. Storno objednaného tovaru

  Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

  9. Informácia o možnosti odstúpiť od zmluvy

  Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

  Spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. 

  Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 30 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). 

  Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s „hviezdičkou“

   (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdfTovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

  Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  10. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

  Spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@1mobil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z..
  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná 
  online na (https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm). Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

  Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

  11. Ochrana osobných údajov (GDPR)

  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

  Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

  Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

  Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

  „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je zapojený aj náš e-shop. Tieto vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ však v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete posielanie elektronickej pošty pre účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý súvisí so zisťovaním vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zaslanie dotazníkov, vyhodnotenie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, a tým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Ak nesúhlasíte so zasielaním e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník viac nebudeme zasielať.“

  12. Záverečné ustanovenia

  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

  Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s týmito súhlasí.

   Naši partneri
   
  Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.